Mike Spinelli

Profesor de corda pulsada

Mike posúe o Grao Medio de guitarra polo Conservatorio de Santiago de Compostela e o Diploma Profesional Especialización Rock na mesma cidade, así coma o Grado 8 en Rock School.

Ten asistido, ademáis, a diversos cursos e seminarios en diversos estilos dentro da guitarra moderna como Jazz ou Blues con xente como Marcos Pin ou Alberto Cereijo.

Como docente, impartiu clase en diversos colexios, como Peleteiro e Cluny e asociacións culturais como a Alfai, en Santiago de Compostela, así como cursos e seminarios de técnicas de Rock e Blues moderno ou Armonía e Improvisación.